VPN For Firefox

Webbläsar VPN-klient & AD/Tracker Blocker

Blockera annonser, trackers och sociala märken som äventyrar din integritet även med en VPN

Växla snabbt platser eller gör en double hop med vår Desktop VPN client

Get Free VPN for Firefox

VPN for Firefox Benefits

Få större skydd, WiFi säkerhet, obegränsad åtkomst till innehåll och mycket mer.

  • Secure Firefox Wifi Connection
  • Blockera annonser och Trackers
  • Skapa säkra länkar

Om Internet är "en serie av rör", så hanterar och styr din ISP (Internet service provider) röret som leder direkt till ditt hus. De konstruerade dessa rör, de kan stänga av dem, och på dem, men även reglera flödet och de kan också läsa av mätaren varje månad och skicka dig räkningen. Men kan de se inuti rören?

Det korta svaret är ett stort Ja. Internetleverantörer kan enkelt bryta upp ett av dessa rör och logga eller övervaka alla din Internet datatrafik, inklusive all webbhistorik och ibland även innehållet i dina e-postmeddelanden. Beroende på var du bor och vem som är din Internetleverantör, kan det faktiskt vara bemyndigade att logga din internet data och vidarebefordra den för brottsbekämpning, upphovsrätt utpressare och annonsörer.

There isn't much we can do to stop Internet Service Providers monitoring and logging policies in the future. However, we can take our fate into our own hands by encrypting our Internet traffic and data to keep it private before we send it down the pipe, and that is where Windscribe VPN for Firefox comes in. The ultimate aim of Windscribe is to provide easy to use tools that guard the online identity of every Firefox Browser user.

Windscribe VPN for Firefox is a very powerful online security and privacy solution for the Firefox browser. It encrypts data sent and received over the Internet while protecting your personal information like passwords, emails, instant messages and downloads. Running Windscribe VPN for Firefox on your computer gives you much better security and privacy, where no hacker, advertiser and ISP can intercept your web activities.

Skydda din identitet

The more you information you share online, the easier it is for advertisers, hackers and anyone else to access your data. Sophisticated systems and programs exist, and data miners are often several steps ahead of mainstream internet sites. Don't allow your personal or private information be compromised by unsecured internet connection or by public internet access points. Windscribe VPN for Firefox is a simple but powerful way to keep your private activity in your own hands.

Komma runt censur

Online censorship has become very rampant now and it is practiced by employers, universities and governments everywhere. With Windscribe VPN for Firefox you now have the key to break free from your location or regional restrictions and explore the internet in its original form - unrestricted and free from prying eyes.

Skydda din integritet på offentliga Wifi-platser

While Public Wi-Fi is a real convenience, it also poses a threat to you privacy. Unsecured public Wi-Fi networks leave you very vulnerable to advertisers, criminals and hackers trying to steal personal data and information. Windscribe VPN for Firefox encrypts your internet connection to secure it preventing others from tracking your browsing activity and leaving invasive tracking cookies in your Firefox browser which compromise your privacy even after you disconnect.