Android Installations Guide

Har du en Android-enhet och vill använda Windscribe på den? Bra, så här gör du.

Use Our App

Manual Setup

Steg 1

Hämta StrongSwan Klient från Google Play

Steg 2

Hämta autentiseringsuppgifternaför att använda för att autentisera i appen StrongSwan (kräver en pro-konto).

Steg 3

Klicka på "Lägg till VPN-profil"

Steg 4

Skriv in server adress, användarnamn och lösenord som anges viaProfil Generator sidan.

Detta användarnamn och lösenord kommer inte vara samma som din Windscribe inloggning.

VPN-typ bör vara "IKEv2 EAP (användarnamn/lösenord)".

Steg 5

Klicka på "Visa avancerade inställningar"

Markera "Block IPv4-trafik som inte är avsedda för VPN."

Markera "Blockera IPv6-trafik som inte är avsedda för VPN."

Steg 6

Klicka på den profil du just skapat för att ansluta.

OpenVPN via OpenVPN for Android app

Steg 1

Hämta OpenVPN för Android från Google Play

Steg 2

På din mobilHämta configs(kräver ett Pro-konto).

Öppna den hämtade config filen

Steg 3

Programmet försöker importera filen config. Döp om den till vad du vill och tryck på bockmarkeringen knappen uppe till höger.

Steg 4

Redigera den skapade profilen.

Markera "Use default Route" för IPv4 och IP6 sektioner.

Gå tillbaka till huvudskärmen.

Steg 5

Klicka på den skapade profilen för att ansluta. Det kommer att be dig om en användarnamn + lösenord.

Detta användarnamn och lösenord kommer inte vara samma som din Windscribe inloggning.

Få användarnamn + lösenord från denna sidan (längst ner)

Markera "Save Pasword" och tryck på OK

Steg 6

Om det står "Initialization Sequence Completed" längst ned i loggen, är du nu ansluten.