DD-WRT Installations Guide

Har du din fina anpassade router firmware? Sätta Windscribe på den!

Buy preconfigured router: FlashRouters.

Steg 1

Få OpenVPN Config fil och autentiseringsuppgifter (kräver ett pro-konto). Du behöver ävenCA Cert och TLS Auth nyckel.

Steg 2

Öppna upp DD-WRT Kontrollpanelen, och klicka på fliken "Tjänster" och sedan på fliken "VPN".

Steg 3

Rulla ned till "OpenVPN Client" och välj "Aktivera"

Steg 4

Öppna .ovpn config-filen som du hämtade i steg 1 med en textredigerare och leta upp raden som säger "remote". Du kommer att se xx.windscribe.com, xx = land som du valt. Detta kommer att vara "Server IP/namn". Numret som följer är din "Port".

Steg 5

Fyll i de återstående fälten enligt följande:

Server IP/namn: Hostname från steg 4

Port: Porten från steg 4. Skriv in 443 om du är osäker.

Tunnel-enhet: TUN

Tunnel Protokol: Beror på ditt val i steg 1. Detta kan vara UDP eller TCP. Lämna som UDP om du är osäker.

Encryption Cipher: AES-256-CBC

Hash-Algorithm: SHA512

User Pass Autentisering: Aktivera

Användarnamn: Användarnamn från steg 1. Detta kommer att vara annorlunda från ditt användarnamn på Windscribe.

Lösenord: Lösenord från steg 1. Detta kommer att vara annorlunda från ditt Windscribe lösenord.

Om användarnamn och lösenord saknas, se bilaga längst ned på sidan.

Avancerade alternativ: Aktivera

TLS Cipher: Ingen

LZO Komprimering: Nej

NAT: Aktiverat

Brandväggsskydd: Aktiverat

IP-adress: Lämna tomt

Subnätmask: Lämna tomt

Tunnel MTU-inställning: 1500

Tunnel UDP-Fragment: Lämna tomt

Tunnel UDP MSS-Fixa: Inaktiverad, om du inte behöver den.

nsCertType verifiering: Kontrolleras

TLS Auth nyckel: Klistra in innehållet från ta.key i .zip filen du hämtade i steg 1. Du bör öppna den via en textredigerare.

Ytterligare Config: Kopiera och klistra in nedan:

reneg-sec 432000
resolv-retry infinite

CA Cert: Klistra in innehållet i ca.crt från .zip du hämtade i steg 1. Du bör öppna den via en textredigerare.

Din skärm bör se ut så här:

Steg 6

Klicka på "Spara" längst ner. När sidan uppdateras, klicka på "Apply Settings".

Steg 7

Klicka på fliken "Status" högst upp och välj sedan "OpenVPN".

Där det står "State" överst borde det stå CONNECTED SUCCESS som i exempelbilden nedan.

Steg 8

Grattis, du har framgångsrikt applicerat Windscribe på routern.

Tillägg

Om du inte ser fälten användarnamn och lösenord, innebär det att du har en äldre version av DD-WRT som kräver ytterligare åtgärder.

Steg 9

Lägg till denna rad i ytterligare config,:

auth-user-pass /tmp/password.txt

Steg 10

Navigera sedan till Administration > Commands

Ange detta kommando i "Startup" rutan:

echo username > /tmp/password.txt
echo password >> /tmp/password.txt
/usr/bin/killall openvpn
/usr/sbin/openvpn --config /tmp/openvpncl/openvpn.conf --route-up /tmp/openvpncl/route-up.sh --down-pre /tmp/openvpncl/route-down.sh --daemon

Ändra användarnamn och lösenord efter "echo" till ditt användarnamn och lösenord tdenna sida (längst ner)

Steg 10

Klicka på "Spara Startup" och starta sedan om routern.